Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 1.299.000
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE

ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE

552,000₫ 690,000₫

100% cotton


  • Chiều dài áo:


XS: 68cm


S: 69cm


M: 73cm


L: 80cm


  • Chiều rộng áo:


XS: 50cm


S: 53cm


M: 55cm


L: 60cm


  • Chiều dài tay áo:


XS: 22cm


S: 23cm


M: 25cm


L: 27cm

ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE ESSENTIAL 2.0 TEE - ORANGE
  • PRODUCT MEASUREMENTS