DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE – DVRK®
Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 1.299.000
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE

DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE

750,000₫

Quần jeans ống suông màu xanh wax. Cút quần màu bạc có khắc logo. Thiết kế hai túi trước và hai túi sau. Dọc hai ống quần có in hoạ tiết. Đai quần có may nhãn màu xanh rêu đậm. 

DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE DVRKxUMGJ TEMPT JEANS - BLUE
  • PRODUCT MEASUREMENTS