Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 1.299.000
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET
911 DENIM JACKET

911 DENIM JACKET

1,290,000₫

  • Chiều dài áo

M: 65cm

L: 68cm

  • Chiều dài tay áo

M: 80cm

L: 82cm

  • Chiều rộng ngực

M: 65cm

L: 67cm

  • Chiều rộng đuôi áo

M: 47cm

L: 49cm  

911 DENIM JACKET 911 DENIM JACKET 911 DENIM JACKET 911 DENIM JACKET
  • PRODUCT MEASUREMENTS