DVRK RECRUITMENT – DVRK Privé®

Join DVRK Team!

DVRK always welcome new talents to join us on our creative fashion journey.

Send us your CV/portfolio to email: hr@dvrk.vn if you are eager to join us.

All-time job positions available:

- Part-Time Graphic Designer (HCMC) 

- Sales Staff (HCMC)

All latest recruitment news are updated on our website dvrk.vn , as well as DVRK Facebook and Instagram.


_____________________________________________________


DVRK luôn chào đón những thành viên mới đồng hành cùng chúng mình.

Nếu bạn đang quan tâm, hãy chia sẻ CV / portfolio của bạn tới email: hr@dvrk.vn nhé!

Những vị trí DVRK thường xuyên tuyển dụng:

- Nhân viên Thiết kế đồ họa part-time (TP.HCM )

- Nhân viên bán hàng (TP.HCM) 

Mọi thông tin tuyển dụng mới nhất sẽ được chúng mình cập nhật trên website dvrk.vn cũng như trên Facebook và Instagram của DVRK.

Join us.