Smoking Kills - Spring 2018 – DVRK Privé®

Smoking Kills - Spring 2018

Tiếp nối collection khởi đầu 2018 "I SEE IT COMING", DVRK đã drop những sản phẩm thuộc bộ "SMOKING KILLS" nối liền ý nghĩa với "I SEE IT COMING".
"I SEE IT COMING" - đã tiên báo một thứ gì đó đang tới, mơ hồ nhưng lại hàm chứa một sự lo sợ, và 'SMOKING KILLS" như là một hệ quả tất yếu khi "IT already COMING", "SMOKING KILLS" - một điều hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng biết, ciggies always is bad for your health. BUT, vâng từ "BUT" đã được nhấn mạnh, trong mọi sản phẩm của collection này, như một lời khẳng định chắc chắn - I already knew it "BUT I DON'T CARE", "BUT YOU KILLING ME FASTER". Một sự bất cẩn, buông thả và chứa đựng nỗi đau của một mối quan hệ bất ổn được chứa đựng trong từng quotes trên sản phẩm.


Màu sắc chủ đạo của collection "SMOKING KILLS" xoay quanh gam màu đó, đen và trắng. Heart - màu đỏ, màu của sự tình yêu - cùng sự tan chảy, thể hiện một thứ gì đó đang dân dần mất đi - Là Tình yêu? Hay Lòng Tin? Hay Sức Khỏe? Hay tất cả? Không ai biết được, "I DON'T CARE" because the death comes from inside.


Hình ảnh graphics được sử dụng cũng thể hiện mạnh mẽ câu chuyện của collection lần này. Những đôi mắt trắng vô hồn, những bàn tay lẵng lẽ trong khói trắng. Tất cả đều ẩn dụ về sự vô định trong tình yêu.


Không có ai cổ súy cho việc buông thả bản thân, nhưng "You don't know what i've been through" - "SMOKING KILLS" sẽ là một điểm nhấn đồng cảm cho những ai đã phải trải qua giai đoạn này.


Câu chuyện tiếp theo "I SEE IT COMING" - "SMOKING KILLS??? Sẽ được bật mí trong next collection đến từ DVRK.


Stay tuned and wait for more infomation.