I See It Coming – DVRK Privé®

I See It Coming

"Có một điều gì đó, nó đang đến gần, rất gần rồi.

Dường như mọi giác quan của tôi đang rung lên.

Chắc chắn nó đang đến rất gần rồi.

Tôi có thể cảm giác nỗi sợ đóng chiếm tâm trí,

Và sự hoang mang tràn vào từng tế bào của tôi.

Sự lạnh lùng của anh ta là có thật.

Mọi lo lắng luôn ở đó, chỉ là tôi giả vờ không cảm thấy

Tôi cảm nhận rất rõ sự hiện hữu của nó

Lo sợ, lạc lõng, vô định,… 

Nó đang đến gần kề và đục khoét cảm xúc tôi từng ngày”