"SOFAR 2018" EXTENDED LOOK P.2 – DVRK Privé®

"SOFAR 2018" EXTENDED LOOK P.2

Hãy cũng 1 lần nữa nhìn lại những sản phẩm thuộc merchandise “SOFAR” qua video recap. “SOFAR” đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa @DVRK và rapper/singer @Danle (a.k.a Binz), thông qua “SOFAR” DVRK mong muốn đưa những sản phẩm mới nhất của mình tới những người luôn ủng hộ DVRK và yêu thích BinZ.

“SOFAR” đã được release vào ngày 04/11/2018 vừa qua và sẽ được bán online vào ngày mai 07/11/2018.

Khách hàng tại Vietnam có thể order trực tiếp tại website www.dvrk.vn

Khách hàng quốc tế có thể order qua website www.DVRK.LA

Áp dụng cho 20 đơn hàng đầu tiên khi mua trên 3.000.000 VNĐ hoặc $150 sẽ nhận được một áo phiên bản Family and Friend của merchandise “SOFAR” lần này.

Peace!